Το συνημμένο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ισχύει από την Δευτέρα 26-10-2020

 Ωρολόγιο πτόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-21