Οι φοιτητές/τριες του 3ου εξαμήνου, οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει απαλλαγή από τα μαθήματα των αγγλικών, θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (για τους φοιτητές του 3ου εξ.) από την Δευτέρα 26-10-2020 και ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ από την Πέμπτη 22-10-2020 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Έναρξη μαθημάτων αγγλικών