Νομοθεσία

Διαδικασία Κατάταξης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
01/09/2015 16:09

Μετεγγραφές φοιτητών
16:07

Εισαγωγή Αθλητών
16:03

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:  κάθε  Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00

Πρόσφατες ανακοινώσεις