Μετεγγραφές

Σύμφωνα με την  με αριθμό 104100/Ζ1 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ Β΄2656/11.07.2019), το Τμήμα Διοίκησης  Γεωργικών  Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμούτου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών   δεν μπορεί να δεχθεί φοιτητές  και φοιτήτριες  με μετεγγραφή καθώς  το Τμήμα δεν αντιστοιχίζεται με άλλο Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην  Ελλάδα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:  κάθε  Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00

Πρόσφατες ανακοινώσεις