Προσωπικό

Μόνιμο Προσωπικό
Δρ. Παναγιώτης Ρεκλείτης
Καθηγητής
Διοίκηση Επιχειρήσεων-Εφοδιαστική
‘Ωρες γραφείου : Δευτέρα 10:00-12:00 και Τρίτη 9:00-11:00
preklitis@yahoo.com        preklitis@teiste.gr
Δρ. Παναγιώτης Τριβέλλας
Καθηγητής
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
‘Ωρες γραφείου : Πέμπτη 9:00-11:00 και Τρίτη 16:00-18:00
ptrivel@yahoo.com          ptrivel@teiste.gr
Δρ. Δαμιανός Σακάς
Αναπληρωτής Καθηγητής
‘Ωρες γραφείου: Τρίτη 13:00-15:00 και Τετάρτη 13:00-15:00
damianos.sakas@gmail.com
Δρ. Γιάννης Τσουλφάς
Eπίκουρος Καθηγητής
Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics
‘Ωρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη 11:00-13:00
gtsoulfas@teiste.gr
 Έκτακτο Προσωπικό
Δρ. Ανδρέας Ροκοπάνος

a.rokopanos@gmail.com

Δρ. Πέτρος Βαχαμίδης

vahamidis@aua.gr

Δρ. Δημήτριος Γιακούλας

dgiakoulas@aua.gr

Θωμάς Γκλεζάκος

t_glezakos@yahoo.com

Παναγιώτης Παραμαντζόγλου

pan_par@math.uoa.gr

Ίλυδα Παλαμίδη

irispalamidi@gmail.com

Διοικητικό Προσωπικό
Βασιλική Κάστιζα

ΔΕ Διοικητικών ΓραμματέωνΓραμματεία Τμήματος

Διεύθυνση

Γραμματεία Τμήματος
Βασιλική Κάστιζα,  
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,  τηλ.2262022569, φαξ: 2262089605

email: secr_log@teiste.gr

Ταχ.Δ/νση: 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας,32200,Θήβα.

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις