Γραμματεία

Γ.Π.Α.

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και  Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ.: 2262022569

e-mail: digese_log@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:  κάθε  Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00

Σύνδεση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία: e-gram

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:  κάθε  Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00

Πρόσφατες ανακοινώσεις