Βεβαίωση σύνδεσης στις εξετάσεις

Όσοι/ες φοιτητές/τριες θα χρειαστούν Βεβαίωση Συμμετοχής στις εξετάσεις για την εργασία τους θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τη συνημμένη Βεβαίωση και να την στείλουν στον/στην εξεταστή/στρια  ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.
Θα παραλάβετε τη Βεβαίωση από τη Γραμματεία στο email που θα συμπληρώσετε σε αυτήν.
Παρακαλούμε, να χρησιμοποιείτε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό https://webmail.aua.gr/
Από τη Γραμματεία
Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00

Πρόσφατες ανακοινώσεις