Έναρξη μαθημάτων αγγλικών

Οι φοιτητές/τριες του 3ου εξαμήνου, οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει απαλλαγή από τα μαθήματα των αγγλικών, θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (για τους φοιτητές του 3ου εξ.) από την Δευτέρα 26-10-2020 και ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ από την Πέμπτη 22-10-2020 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Έναρξη μαθημάτων αγγλικών

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00

Πρόσφατες ανακοινώσεις